Recent Birds - rodrigoshariff
White Ibis

White Ibis

White Ibis